ارسال شده توسط modir

گرینبار تخمه کدو شکلاتی

گرینبار تخمه کدو شکلاتی ترکیبات: تخمه کدو دستچین رست شده عسل طبیعی شکلات کاکائو ذرت فرآوری شده شربت کلوکز نمک روغن آفتاب گردان 1 وزن کل بسته بندی 38 گرم…
بیش تر بخوانید

گرینبار بادام شکلاتی

گرینبار بادام شکلاتی ترکیبات: بادام دستچین رست شده عسل طبیعی شکلات کاکائو ذرت فرآوری شده شربت کلوکز نمک روغن آفتاب گردان 1 وزن کل بسته بندی 38 گرم 2 وزن…
بیش تر بخوانید

گرینبار پسته شکلاتی

گرینبار پسته شکلاتی ترکیبات: پسته سبز دستچین رست شده عسل طبیعی شکلات کاکائو ذرت فراوریشده شربت کلوکز نمک روغن آفتاب گردان 1 وزن کل بسته بندی 38 گرم 2 وزن…
بیش تر بخوانید

کره پسته 500 گرمی

کره پسته 500 گرمی ترکیبات: پسته سبز آسیاب شده شیرخشک کم چرب لیسیتین شکر 1 وزن کل بسته بندی 520 گرم 2 وزن خالص 500 گرم 3 تعداد در بسته…
بیش تر بخوانید

کره پسته 250 گرمی

کره پسته 250 گرمی ترکیبات: پسته سبز آسیاب شده شیرخشک کم چرب لیسیتین شکر 1 وزن کل بسته بندی 270 گرم 2 وزن خالص 250 گرم 3 تعداد در بسته…
بیش تر بخوانید

کره پسته 150گرمی

کره پسته 20 گرمی ترکیبات: پسته سبز آسیاب شده شیرخشک کم چرب لیسیتین شکر 1 وزن کل بسته بندی 170 گرم 2 وزن خالص 150 گرم 3 تعداد در بسته…
بیش تر بخوانید

کره پسته 15 گرمی

کره پسته 15 گرمی ترکیبات: پسته سبز آسیاب شده شیرخشک کم چرب لیسیتین شکر 1 وزن کل بسته بندی 20 گرم 2 وزن خالص 15 گرم 3 تعداد در بسته…
بیش تر بخوانید

خیار شور ممتاز

خیارشور  (ممتاز) ترکیبات: خیار سبز سرکه  نمک تصفیه شده   آب آشامیدنی ففل سبز سیر ترخون 1 وزن کل بسته بندی 680 گرم 2 وزن خالص خیار 380 گرم 3 تعداد…
بیش تر بخوانید
Call Now Button